โรงเรียนบ้านมหาชัย

โรงเรียนบ้านมหาชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตบริการ คือ หมู่ที่ ๒ บ้านมหาชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา

 

นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัย

 

 

โรงเรียนบ้านมหาชัย (วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)

 

โรงเรียนบ้านมหาชัย (วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)
โรงเรียนบ้านมหาชัย (วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)

Link ที่เกี่ยวข้อง

712 Total View 1 View Today
(Visited 171 times, 1 visits today)