โรงเรียนบ้านม่วง

โรงเรียนบ้านม่วง ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๒ หมู่บ้านม่วง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางณัฐชรัตน์ แก้วก่า

นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดโรงเรียนพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ เนื่องในวันภาษาไทยแห่่งชาติ ปี ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1324 Total View 1 View Today
(Visited 280 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...