๒๑. เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ

 

เครือข่ายกุตาไก้นามะเขือ มีโรงเรียนในเครือข่าย ๑๐ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านกุตาไก้
๒. โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๓. โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา
๔. โรงเรียนบ้านหนองแสง
๕. โรงเรียนบ้านโพนทา
๖. โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
๗. โรงเรียนบ้านนางาม
๘. โรงเรียนบ้านนามะเขือ
๙. โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
๑๐. โรงเรียนบ้านดอนดู่

back

1178 Total View 1 View Today
(Visited 177 times, 1 visits today)