โรงเรียนบ้านนาบั่ว

โรงเรียนบ้านนาบั่ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านนาบั่ว ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต (ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

นายธนพัฒน์ เตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบั่ว

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

Link ที่เกี่ยวข้อง

890 Total View 1 View Today
(Visited 157 times, 1 visits today)