โรงเรียนบ้านโนนสังข์

โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๔ หมู่บ้านโนนสังข์ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสาธิต เขียนสาร์

นายสาธิต เขียนสาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1229 Total View 1 View Today
(Visited 286 times, 1 visits today)