โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้

โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ถนนเรณู-หนองฮี หมู่บ้านโพนสาวเอ้ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์

นายนายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

IMG_1404    IMG_1407

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันนาฏสิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1216 Total View 1 View Today
(Visited 255 times, 1 visits today)