โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

โรงเรียนเรณูวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายภูวินทร์ โพธิสาขา

นายภูวินทร์ โพธิสาขา ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร
ร.ร.เรณูวิทยาคาร ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ร.ร.เรณูวิทยาคาร ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_8554

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

นางณัฐริณี พลเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ จาก ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

เกียรติบัตรการนำเสนอผลงาน การพัฒนาครูโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนเรณูวิทยาคาร

 

นาง ณัฐริณี พลเล็ก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘ จาก ฯพณฯ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

2257 Total View 1 View Today
(Visited 346 times, 1 visits today)