โรงเรียนบ้านนาม่วง

โรงเรียนบ้านนาม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ หมู่บ้านนาม่วง ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายบัญชา สุโพธิ์

นายบัญชา สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1254 Total View 3 View Today
(Visited 173 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...