โรงเรียนบ้านเหิบ

โรงเรียนบ้านเหิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านนาสะเดา ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสมหมาย ภูมิลุน

นายสมหมาย ภูมิลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหิบ

IMG_4989  

IMG_4988

Link ที่เกี่ยวข้อง

2297 Total View 1 View Today
(Visited 325 times, 1 visits today)