โรงเรียนลาดสว่างวิทยา

โรงเรียนลาดสว่างวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ หมู่บ้านลาดสีชมพู ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู จำนวน  คน นักเรียน จำนวน คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1251 Total View 1 View Today
(Visited 218 times, 1 visits today)