โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์

Untitled

โรงเรียนชายแดนอนุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 หมู่บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๖-๐๐๑๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ โรงเรียนก่อตัั้งเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ๕๓ กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเรณูนคร ๔ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาวภัคธิรา พรมดี

IMG_7254[1] IMG_7269[1]   IMG_7255[1]

IMG_7265[1]  IMG_7275[1]

 

IMG_7259

IMG_7258

IMG_7256

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

2092 Total View 1 View Today
(Visited 303 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...