โรงเรียนบ้านดงบาก

โรงเรียนบ้านดงบาก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านดงบาก ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายเนตร เตโช

นายเนตร เตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก

 

นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ของโรงเรียนบ้านดงบาก วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

Link ที่เกี่ยวข้อง

1575 Total View 1 View Today
(Visited 337 times, 1 visits today)