โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ หมู่บ้านค่ายเสรี ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายศักดิ์ขจร อัตติยะ

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๒๖ คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน ๗๘ คน นักเรียนหญิง จำนวน ๔๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๓ คน

นายศักดิ์ขจร อัตติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา

 

ผลงาน

Link ที่เกี่ยวข้อง

1675 Total View 1 View Today
(Visited 211 times, 1 visits today)