โรงเรียนบ้านนายอน้อย

โรงเรียนบ้านนายอน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านนายอน้อย ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายภักพร อัตติยะ

นายภักพร อัตติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอน้อย

Link ที่เกี่ยวข้อง

1328 Total View 3 View Today
(Visited 250 times, 1 visits today)