โรงเรียนบ้านนายอ

โรงเรียนบ้านนายอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ หมู่บ้านน้อยพัฒนา ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายกฤตธัช ภูสวัสดิ์

นายกฤตธัช ภูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายอ

Link ที่เกี่ยวข้อง

1705 Total View 1 View Today
(Visited 350 times, 1 visits today)