โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย

โรงเรียนหนองลาดควาย “ไวยพจนานุสรณ์” อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ หมุ่บ้านหนองลาดควาย ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายพิระ ยอดมงคล

Link ที่เกี่ยวข้อง

1131 Total View 2 View Today
(Visited 210 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...