โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้

โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ หมู่บ้านหัวขัว ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายทวีชัย แก้วมณีชัย (ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1088 Total View 1 View Today
(Visited 208 times, 1 visits today)