โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ

โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านเหล่าสำราญ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายชัยพิชิต แสนลัง

นายชัยพิชิต แสนลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1326 Total View 1 View Today
(Visited 301 times, 1 visits today)