โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ๑ หมู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๗๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายณัฐพล นามพลแสน

นายณัฐพล นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

Link ที่เกี่ยวข้อง

4988 Total View 1 View Today
(Visited 207 times, 1 visits today)