โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย

โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ หมู่บ้านนาขามใต้ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปษณีย์ ๔๘๑๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๖๘ กิโลเมตร มีนายไพบูลย์ ใจสนุก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

986 Total View 1 View Today
(Visited 176 times, 1 visits today)