โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร

โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร ตัังอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านสามแยก ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ มีรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมร จันทร์ชนะ

 

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

909 Total View 1 View Today
(Visited 187 times, 1 visits today)