โรงเรียนบ้านโนนหอม

โรงเรียนบ้านโนนหอม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านโนนหอม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ระยะทางจากโรงเรียนบ้านโนนหอม ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประมาณ ๗๔ กิโลเมตร เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนายอุดม ยังโนนตาด เป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๗ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

ปีการศึกษา ๒๖๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖ เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

1191 Total View 1 View Today
(Visited 181 times, 1 visits today)