๔. วังตามัวกุรุคุ

เครือข่ายวังตามัวกุรุคุ มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๐ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านคำส่ว่าง
๒. โรงเรียนบ้านกุรุคุ
๓. โรงเรียนบ้านวังตามัว
๔. โรงเรียนบ้านหนองงแซง
๕. โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า
๖. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
๗. โรงเรียนบ้านนาป่ง
๘. โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
๙. โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๐. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1252 Total View 1 View Today
(Visited 154 times, 1 visits today)