โรงเรียนบ้านกุรุคุ

โรงเรียนบ้านกุรุคุ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านกุรุคุ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางอัจชราวดี กสิบุตร

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุรุคุ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยอาศัยศาลาโรงธรรมวัดศรีมงคล ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ ชาวบ้านร่วมกับทางราชการได้สร้างอาคารเรียนถาวรในเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๔๑.๘๐ ตารางวา พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 

นางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ
นางอัจชราวดี กสิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุรุคุ

ปรัชญา/สุภาษิต ปญฺญา เอว ปทีโป “ ปัญญาประดุจดังดวงประทีป”
คำขวัญโรงเรียน “คุณธรรมดี มีปัญญา กีฬาเด่น”
สีประจำโรงเรียน สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม สีแดง หมายถึง ความจงรักภักดีต่อชาติ

โรงเรียนบ้านกุรุคุ พ.ศ. ๒๕๕๙

IMG_7932Kuruku1

ผลงานที่ภาคภูมิใจ ระดับสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดมุกดาหาร

  • เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
  • เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
  • เกียรติบัตรนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง การจัดสวนถาดแห้ง นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

2071 Total View 1 View Today
(Visited 398 times, 1 visits today)