โรงเรียนบ้านหนองแซง

โรงเรียนบ้านหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่  บ้านหนองแซง ตำบล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียน จำนวน ๗๓ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางวันทิวา มูลสาร

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

705 Total View 1 View Today
(Visited 111 times, 1 visits today)