โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ถนนนิตโย บ้านนามน ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายทองเย็น สุทธมา

 

อ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

2318 Total View 2 View Today
(Visited 436 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...