โรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์

โรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายความสุข ไชยผง

นายความสุข ไชยผง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่างเจริญวิทย์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

989 Total View 1 View Today
(Visited 210 times, 1 visits today)