โรงเรียนบ้านดอนม่วง

โรงเรียนบ้านดอนม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนม่วง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียน จำนวน ๗๓ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือนายโกสินทร์ เฮียงราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

งานนำเสนอข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนม่วง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

  • โครงงานประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครพนม เข้าประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Link ที่เกี่ยวข้อง

1220 Total View 2 View Today
(Visited 331 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...