โรงเรียนบ้านวังกระแส

โรงเรียนบ้านวังกระแส ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านวังกระแส ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์

นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแส

 

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

2525 Total View 1 View Today
(Visited 261 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...