โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง

 

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ร่วมพิธีส่งมอบโอ่งเก็บนำ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง ร่วมพิธีส่งมอบโอ่งเก็บนำ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านสุขเกษม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1138 Total View 1 View Today
(Visited 244 times, 1 visits today)

นิเทศออนไลน์ by ศน.นัยนา

SuperWebTricks Loading...