๖. บ้านกลาง-ดงขวาง

เครือข่ายบ้านกลาง-ดงขวง มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๗ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด
๒. โรงเรียนบ้านนาคอกควาย
๓. โรงเรียนบ้านดงต้อง (ดงขวางราษฎร์บำรุง)
๔. โรงเรียนบ้านกกไฮ
๕. โรงเรียนบ้านดงยอ
๖. โรงเรียนบ้านกลางน้อย
๗. โรงเรียนบ้านดงติ้ว

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1111 Total View 1 View Today
(Visited 104 times, 1 visits today)