โรงเรียนบ้านดงติ้ว

โรงเรียนบ้านดงติ้ว ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๙ หมู่บ้านดงติ้ว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายประจบ ดีพรม

prajob
นายประจบ ดีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงติ้ว

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปีการศึกษา
เอกสารอ้างอิง

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1520 Total View 1 View Today
(Visited 293 times, 1 visits today)