โรงเรียนบ้านเนินสะอาด

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ หมู่บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายอรุณ คำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

1083 Total View 1 View Today
(Visited 251 times, 1 visits today)