๘. พระธาตุพนม

๘. เครือข่ายพระธาตุพนม มีโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๑๐โรง ดังนี้
๑, โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ
๒. โรงเรียนวัดพระธาตุพนมฯ
๓ โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากฯ)
๔. โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน
๕. โรงเรียนบ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)
๖. โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร
๗. โรงเรียนมรุกขนคร
๘ .โรงเรียนบ้านดอนแดง
๙. โรงเรียนบ้านนาทาม
๑๐. โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

1127 Total View 1 View Today
(Visited 131 times, 1 visits today)