โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง

โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง (พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) ตั้งอยู่หมู่่ที่ ๕ หมู่บ้านธาตุน้อย ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นางสาวตรีทิพย์ วิโย

นางสาวตรีทิพย วิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

1134 Total View 1 View Today
(Visited 199 times, 1 visits today)