โรงเรียนบ้านคับพวง

โรงเรียนบ้านคับพวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนน รพช.ธาตุพนม-หว้านใหญ่ บ้านคับพวง ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายเอกมินทร์ ชินโคตร

IMG_7141
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านคับพวง
IMG_7146
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคับพวง

  

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

 

2135 Total View 1 View Today
(Visited 331 times, 1 visits today)