โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ถนนชยางกูร หมู่บ้านต้อง ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนพนม เขต ๑ เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 

นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อง

Link ที่เกี่ยวข้อง

1423 Total View 1 View Today
(Visited 314 times, 1 visits today)