โรงเรียนบ้านนาคำ

โรงเรียนบ้านนาคำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่๑ มิถุนายน ๒๔๘๑ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖มีครูและบุคลกรทางการศึกษา จำนวน ๑๐ คน มีนักเรียน จำนวน ๑๐๒ คน มีนายกฤษเรศ พิมพิลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

นาคำ
นายกฤษเรศ พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) การบริหารจัดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

Link ที่เกี่ยวข้อง

2993 Total View 1 View Today
(Visited 255 times, 1 visits today)