โรงเรียนบ้านนำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ถนน รพช.ธาตุพนม-หว้านใหญ่ บ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอเมืองธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ นายสาธิต วารีย์

นายสาทิต วารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๗” ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

 

1074 Total View 1 View Today
(Visited 231 times, 1 visits today)