กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เครือข่ายศรีโคตรบูรณ์ มีโรงเรียนในเครือข่าย ๘ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
๒. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
๓. โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
๔. โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร
๕. โรงเรียนเชษฐานงนุช
๖. โรงเรียนจุฬาวดี
๗. โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
๘. โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

796 Total View 1 View Today
(Visited 121 times, 1 visits today)