กลุ่มอำนวยการ

เครือข่ายศรีโคตรบูรณ์ มีโรงเรียนในเครือข่าย ๘ โรง ดังนี้
๑. โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
๒. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก
๓. โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
๔. โรงเรียนอนุบาลเรณูนคร
๕. โรงเรียนเชษฐานงนุช
๖. โรงเรียนจุฬาวดี
๗. โรงเรียนอนุบาลธาตุพนม
๘. โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

ลแก้ว

 

1244 Total View 1 View Today
(Visited 110 times, 1 visits today)