การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  ๑  ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

261 Total View 1 View Today
(Visited 46 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)