การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1  ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  11-15  กุมภาพันธ์  2556  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  1

Link ที่เกี่ยวข้อง

231 Total View 1 View Today
(Visited 47 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)