การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการใช้การนิเทศแบบคลินิก (Clinic Supervision) วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ด้านการใช้การนิเทศแบบคลินิก (Clinic Supervision) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางนัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

_DSC0387

_DSC0407

_DSC0420

_DSC0379

_DSC0380

ภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์

Link ที่เกี่ยวข้อง

437 Total View 2 View Today
(Visited 77 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)