โครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ จัดทำโครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูโดยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

555 Total View 1 View Today
(Visited 73 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)