ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอเรณูนคร วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผู้ประเมินประกอบด้วย นายสมานชัย สุวรรณอำไพ นายสุริยา สาแก้ว และนางนัยนา ฉายวงค์ ระยะทาง ๕๔ กิโลเมตร

Link ที่เกี่ยวข้อง

455 Total View 1 View Today
(Visited 95 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)