ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา อำเภอเรณูนคร วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผู้ประเมินประกอบด้วย นายสมานชัย สุวรรณอำไพ นายสุริยา สาแก้ว และนางนัยนา ฉายวงค์ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร

Link ที่เกี่ยวข้อง

back

 

387 Total View 1 View Today
(Visited 61 times, 1 visits today)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)