นิเทศบูรณาการ โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะนิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านนาม่วง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง คณะครู นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยเรียนรู้

back

 

465 Total View 1 View Today
(Visited 95 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)