นิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เครื่องมือนิเทศ
1. แบบนิเทศ ติดตามนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
2. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล “การนำนโยบายสุ่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กระบวนการนิเทศ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
2. คณะครูนำเสนอผลการดำเนินงาน
3. สนทนา ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. สรุปผลการนิเทศ
5. เยี่ยมชั้นเรียน

Link ที่เกี่ยวข้อง

323 Total View 1 View Today
(Visited 53 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)