นิเทศกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง และนโยบายเร่งด่วน โรงเรียนบ้านท่าค้อ (ชุณประสาทศิลป์) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Link ที่เกี่ยวข้อง

275 Total View 1 View Today
(Visited 75 times, 1 visits today)

Enjoy this blog? Please spread the word :)